BuildrLink kasutajaliidese raamistiku arendus

Vastavalt projekti eesmärkidele on arendusosaku projekti ülesandeks välja arendada BuildrLinki kasutajaliides alltöövõtjate pakkumuste menetlemiseks, mis võimaldaks senisest kiiremini projektide maksumusi eelarvestada. Lahendus peab sisaldama kasutajaliidese raamistikku, kasutajateekonna analüüsi ning kasutajaliidese komponente. Kõik kasutajaliidese raamistikus kirjeldatud komponendid peavad olema funktsionaalselt ehitatud Carbon Design System, Boostrap Vue või mõnda samaväärset süsteemi kasutades. BuildrLinki kasutajaliides peab koosnema kahest osast: peatöövõtja ja alltöövõtja liides.

Projektiperioodiks on neli kuud, kus tegevuste algusajaks on seatud 1. mai 2021 ning lõppkuupäevaks 1. september 2021 (kokku 17 nädalat). Projekti tegevuskava täitmise eelduseks on, et allhankija alustab projektiga pärast lepingu sõlmimist ning projekti tegevusi hinnatakse 9 seatud alamülesande lõikes, mis võimaldab seada arendusosaku projektile konkreetsed mõõdetavad tulemused.

BuildrLinki kasutajaliidese arendustegevused koosnevad tegevuste lõikes seitsmest põhikomponendist: probleemi defineerimine koostöös BuildrLinki meeskonnaga (1), kasutajateekonna analüüs (2), andmeanalüüs (3), kasutajaliidese raamistiku loomine (arendustegevus) (4), raamistiku prototüüpimine (5), tehniline testimine (6) ning parandused/täiendused vastavalt BuildrLinki meeskonna tagasisidele (7) .

  • Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
  • Toetuse summa: €12936

EAS
EIT Digital EIT Digital supported by EIT EU

The BuildrLink has been supported within the EIT Digital Venture Program 2020 and has been co-funded by EIT Digital. The EIT Digital Venture Program is an ARISE Europe activity